TUTORIAL: Lähiryhmät - toiminnan ydinyksikkö | Organisaatio Sivu 3

Lähiryhmät - toiminnan ydinyksikkö

Tämä sivu on osa tutoriaalia, jonka tarkoitus on selventää Elokapinan organisaatiorakennetta ja viestintäalustoja.

Edellinen sivu | Seuraava sivu


Lähiryhmät (affinity groups)

Elokapinan toiminta sijoittuu paikkakunnilla paikallisryhmiin. Kun paikallisryhmän koko kasvaa tarpeeksi suureksi, aletaan toimintaa harjoittaa lähiryhmissä. Lähiryhmät ovat itsenäisiä ja toimintakykyisiä 8-12 hengen pienryhmiä, joita pyritään muodostamaan NVDA (non-violent direct action)-koulutuksissa. Lähiryhmiä voi kuitenkin muodostaa myös koulutusten ulkopuolella. Lähiryhmät voivat suunnitella toimintaa täysin oma-aloitteisesti.

Yhteistoiminta

Yksittäiset lähiryhmät voivat tehdä omia aktioita ja toimintaa Elokapinan arvojen mukaan itsenäisesti. Keskikokoisisten aktioiden ja massa-aktioiden toteuttamiseen saatetaan kuitenkin tarvita useita kymmeniä tai jopa satoja lähiryhmiä. Yhteistyötä varten lähiryhmillä on omat koordinaattorit, jotka osallistuvat lähiryhmien koordinaatioryhmään (keskellä). Näin laajaakin toimintaa voidaan suunnitella Elokapinan arvojen mukaisesti hajautetusti ja horisontaalisesti.

Katso myös:


Edellinen sivu | Seuraava sivu