TUTORIAL: Sisäinen viestintä | Organisaatio Sivu 4

Tämä sivu on osa tutoriaalia, jonka tarkoitus on selventää Elokapinan organisaatiorakennetta ja viestintäalustoja.

Edellinen sivu


Sisäinen viestintä

Tässä wikipostauksessa on tarkoitus infografiikan ja selitysten avulla avata hieman Elokapinan sisäisiä viestimiä ja niiden käyttötarkoituksia eri ryhmille.


1. Kansallinen taso:

Kansallinen organisaatio järjestää työskentelyään ja viestii kahdella pääasiallisella alustalla. Mattermostia on tarkoitus käyttää päivittäisen työskentelyn tukena ja siellä viestien sisältö voi sisältää esim. päivittäistä “kahvihuonejutustelua” omine vitseineen.

Huom! päivitys 17.09.2020: Mattermost on jäämässä pois käytöstä, eikä ole aktiivisessa käytössä. Sen sijaan olemme siirtymässä Element-alustalle vuoden loppua kohden. Siirtymäaikana viestintä pääasiassa Wiressä ja basessa.

 • Koska chat alustalla viestien määrä voi olla suuri, tärkeät keskustelut hukkuvat helposti muun keskustelun sekaan. Siksi on olemassa myös Base, joka mahdollistaa keskustelujen käymisen ja rakentamisen foorumityylisesti omiin ketjuihinsa.

 • Jokaiselle työryhmällä on basessa omat työryhmäalueensa #tyoryhmat, jotka ovat avoimia vain kansallisten työryhmien jäsenille. Lisäksi työryhmäläiset voivat aloittaa elokapina-yhteisölle avoimia keskusteluja #yleista alueella ja kysyä neuvoa äänestysten muodossa #paatokset-decision-making alueella.

Koska kansalliset työryhmät voivat koostua monilta eri paikkakunnilta tulevista ihmisistä, on kokouksiin käytössä lisäksi XR:n oma jitsi-meet videokonferenssipalvelin (jitsi kokoustamiseen ohjeet löydät täältä.).


2. Paikallisryhmien taso

Paikallisryhmät järjestyvät (omien resurssiensa sekä tarpeidensa puitteissa) sekä työryhmiin että NVDA-toimintaan keskittyviin lähiryhmiin. Työryhmät toteuttavat samaa työskentelymallia kuin kansallisellakin tasolla, mutta usein pienemmässä mittakaavassa.

 • Paikallisryhmät kokoontuvat pääasiassa kasvotusten, mutta tukena on myös
 • Wire-ryhmät, joissa käytännön asioista voi keskustella ja Basen #paikallisryhmat -alue, jonne voi säilöä tärkeää infotietoa muille paikallisryhmän jäsenille (esim. Helsingin info) ja jakaa tietoa / toimintaoppaita muiden paikallisryhmien kanssa.

Helsingin ryhmässä @pr-Helsinki lisäksi työryhmät ovat tällä hetkellä limittäisiä kansallisten työryhmien kanssa, ja siksi käytössä voi olla myös Mattermost ryhmien omien tarpeiden mukaan.


3. Lähiryhmien taso

Lähiryhmien tasolla käytössä on Wire ja Base. Wiressä sovitaan käytännön asioista kuten seuraavista tapaamisista ja basen omalla lähiryhmien alueella #lahiryhmat-affinity-groups voi jakaa / säilöä tietoa muiden lähiryhmien kesken.

Lähiryhmät kokoontuvat kuitenkin pääasiassa kasvotusten. Tähän myötävaikuttaa se, että jäsenet sijaitsevat usein maantieteellisesti toisiaan lähellä jolloin kokouksia on helppo järjestää kasvotusten. Toisaalta yksi lähiryhmien ydintehtävistä on aktioiden suunnittelu, joka vaatii parempaa tietoturvaa. Tällöin puhelimet ja muu tietotekniikka on viisaampaa jättää kokoushuoneen ulkopuolelle.


Usein kysytyt kysymykset

Miten Mattermost sitten eroaa Wiresta tai muista pikaviestimistä?
Mattermostissa on seuraavat edistyneemmät ominaisuudet:

 • edistyneet ilmoitusasetukset, jotka mahdollistavat monien eri kanavien seuraamisen itselle sopivalla tavalla.
 • kaikille avoin kanavarakenne, joka mahdollistaa sisäisen läpinäkyvyyden ja autonomian kun kuka tahansa pääsee halutessaan seuraamaan ja osallistumaan mihin tahansa itseään kiinnostavaan keskusteluun.
 • kanavien sisälläkin keskusteluita voi käydä ketjuissa, jolloin on helpompi hahmottaa useampien keskusteluiden kulkua
 • pääsy samalta alustalta myös kansainvälisiin kanaviin, kuten xrGlobaliin (pyydä kutsulinkki työryhmien koordinaattoreilta).

Edellinen sivu

3 Likes

Ihan loistava info tästä tärkeästä aiheesta! Kymmenen pistettä :green_heart:

3 Likes

Kiitos tästä. Rovaniemellä paikallisryhmä on laajempi käsite kuin monessa muussa kaupungissa. Kaipaisimme lappilaisille mahdollisuutta osallistua etänä Rovaniemen paikallisryhmän kokoukseen. Onko Jitsi meet se appi mitä tuohon tulisi käyttää?

2 Likes

Infratyöryhmän virallinen suositus on tähän asti ollut jitsi. Sen käyttöön löytyy kaksi ohjetta:

Pari sanaa jitsi-palvelimista

Jitsi on avointa lähdekoodia ja siten sen voi tosiaan asentaa kuka tahansa omalle palvelimelleen. Siten eri osoitteita joissa jitsiä voi käyttää on useita. Meilläkin oli hetken meet.extinctionrebellion.fi käytössä ja saattaa tulla jossain vaiheessa uudestaan saataville mikäli saadaan tehokkaampi palvelin käyttöön.

 • meet.organise.earth on kansainvälisen XR:n tarjoama jitsi-palvelin - se on turvallisempi kuin julkiset palvelimet kuten meet.jit.si , mutta meidän kokemuksien mukaan myös alttiimpi yhteysongelmille
 • yhteysongelmien välttämiseksi kannattaa käyttää jitsin kehittäjien tarjoamaa meet.jit.si palvelinta. Se on hyvin optimoitu
 • joskus eri selaimet ja etenkin huonot yhteydet tuottaa kanssa ongelmia - silloin voi vaihtaa joko äänichättiin (sulkee videon) tai jos tuskastuttaa, niin kokeilla vaikka käyttää Skypeä tilalla
2 Likes

Nyt kun meet.extinctionrebellion.fi ei ole saatavilla ja meet.organise.earth in altis yhteysongelmille, voiko käyttää meet.jitsi.si/kokouksennimi -kokoushuonetta paikallisryhmän etäkokoustamiseen? (Muoks. Luetunymmärtämiseni parani yllättäen ja huomasin että kokoushuone ja ryhmäpuhelu on sama asia… Kysyin siis äsken että Miten ryhmäpuhelu eroaa kokoushuoneesta? :grin:)

Täältä löytyy lista julkisesti tarjolla olevista palvelimista, jitsi.riot.im ainakin toimii hyvin ja ylläpitäjät on luotettavia tahoja.

Edit 18.07.2020: Elokapinalla on jälleen oma Jitsi käytössä osoitteessa: meet.elokapina.fi

Suosittelemme sen käyttöä ensisijaisena etäkokousalustana.

2 Likes