WIKI: Väkivallaton suoratoiminta uusiutuvassa kulttuurissa & miten välttää loppuunpalaminen

Väkivallaton suoratoiminta uusiutuvassa kulttuurissa & miten välttää loppuunpalaminen

Burn Out

Burn out -termiä käytetään paljon. Burn outin voi aiheuttaa liiallinen työmäärä, se, että on jatkuvassa ahdistuksen tai stressin tilassa, ulkoisen kontrollinen menettäminen tai traumaattisten tilanteiden todistaminen tai kokeminen. Pitkittyneellä aikavälillä korkeat stressitasot muuttavat koko kehon hormonitoimintaa.

Tämä voi johtaa lukuisiin oireisiin vaihdellen uupumuksesta masennukseen, unettomuuteen, päänsärkyyn, vatsa- ja suolisto-ongelmiin (erityisesti vatsahaavat), toistuviin flunssiin, painonnousuun tai -laskuun, hengenahdistukseen, verenpaine- ja kolesteroliongelmiin, verisuonisairauksiin ja puheen vaikeuksiin. Lisää tietoa esimerkiksi täältä: www.emptycagesdesign.org/overcoming-burnout-part-5-the-biology-of-burnout

Burn out on luonnollinen reaktio. Kehomme viestii meille tuen, avun tai tauon tarpeesta. Loppuunpalaminen ei aina tapahdu välittömästi korkean stressin kohdattuamme vaan joskus se voi tulla esiin vasta kuukausien kuluttua. Siksi on tärkeää, että toimintakulttuuri on kestävä, luotettava ja tukea antava.

Burn out voi tapahtua niin toimintaa suunnitteleville kuin aktioihin osallistuville . Otamme usein paljon tehtäväksi ja saatamme löytää itsemme intensiivisistä tilanteista – erityisesti kun on kyse asioista, joilla on meille todella paljon merkitystä.

Jos olet mukana Elokapinan suorassa toiminnassa tai itsenäisestikin, mieti näitä elementtejä:

Itsestä huolehtiminen - kuinka huolehdimme omista tarpeistamme ja henkilökohtaisesta toipumisesta toksisessa systeemissä

Huolenpito toiminnassa - kuinka pidämme huolta yhdessä toisistamme suoran toiminnan ja kansalaistottelemattomuuden yhdeydessä

Huolenpito suhteissa - kuinka hoidamme ihmissuhteitamme ollen tietoisia siitä, minkälainen vaikutus meillä on toisiin ja ottaen vastuun omasta osuudestamme ihmissuhteissa

Yhteisön hoitaminen - kuinka huolehdimme siitä, miten kehitymme yhteisönä ja verkostona vahvistaen yhteyksiämme ja sitoutumista arvoihin ja periaatteisiin

Ihmisistä ja planeetasta huolehtiminen - miten huolehdimme laajemmista yhteisöistä ja Maasta

★ Itsestä huolehtiminen

Tunnetaan myös sisäisenä työnä

On tärkeää, koska: Emme ole koneita. Meidän on pidettävä itsestämme huolta, jotta voimme pitää paremmin huolta toisistamme ja saavuttaa, mitä haluamme. Kansan pitäminen alistettuna stressiin, yksinäisyyteen, sairauteen ja ahdistukseen on yksi kapitalimin viimevaiheiden piirteistä. late-stage capitalism.

Resurssit voivat olle: omien rajojen tunnistaminen, luontoyhteys/ulkoilu, harrastukset/luovuus/jokin intohimon kohde jne., stressaavassa tilanteessa: harjoita hengityksen tiedostamista/hallintaa, vie huomio itsesi ulkopuolelle – siihen, mitä voit nähdä/haistaa/koskettaa paikaten ikävän tai pelottavan narratiivin myönteisillä vahvistavilla väitteillä.

Huolenpito toiminnassa

Tunnetaan myös: Se, mitä teemme, kun valmistaudumme, kouluttaudumme, harjoittelemme ja palaudumme suorasta toiminnasta. Tämä sisältää palautumis- ja traumatyötä.

On tärkeää, koska: Kehomme, mielemme ja sydämemme ovat vihamielisessä tilanteessa, jossa instituutio haluavat kohdistaa toimiaan, manipuloida ja hallita meitä. Se, että pystymme pitämään huolta omista tarpeistamme, auttaa meitä pitämään huolta myös toisista. Olemme myös palautumiskykyisempiä.

Resurssit voivat olla: Eväitä, sadevarusteita ja lämpimiä vaatteita, ensiaputarvikkeet, somaattinen ensiapu, hyvinvointitiimit ja HALAUKSET!

Huolenpito suhteissa

Tunnetaan myös: Tämä on intersektionaalista työtä: itsen dekolonisaatio, miten kommunikoimme jne.

On tärkeää, koska: Olemme kaikki ympäristömme tuotteita. Sisäistämme kulttuureillemme ominaisen väkivallan. Meillä on velvollisuus työskennellä sen eteen, että puramme sisäistetyt ennakkoluulot ja käytöksen. Siten voimme oppia olemaan vuorovaikutuksessa terveemmällä tavalla.

Resursseja voivat olla : Väkivallaton vuorovaikutus, myötätuntoa, dekolonisaatiokoulutus, työkalut surutyöhön…

Uusiutuva kulttuuri

RisingUp!in arvoista kolmantena on uusiutuva kulttuuri -
3. TARVITSEMME UUSIUTUVAN KULTTUURIN

Luomme kulttuurin, joka on terve, palautumiskykyinen ja sopeutuva.

Koska kokeilemme, sallimme epätäydellisyyden ja virheet, joskus antaen tilaa tuntemattomille ideoille, vaikka ajattelisimme, ettei niistä tule mitään. Epäonnistuminen kertoo uskalluksesta – yrityksestä puskea rajojemme yli tiloihin, jotka näyttäytyvät mahdottomina. Jokainen meistä stressaantuu. Olemme kaikki vapaaehtoisia, joilla on elämä myös aktivismin ulkopuolella. Siksi on tärkeää harjoittaa myötätuntoa: ajatella ja tuntea, millaista olisi olla toisen asemassa ja tunnistaa se, että olemme jokainen ristipaineessa.

On myös yhteisölle tärkeää, että sen päätöksenteko näyttäytyy legitiiminä. Kun päätöksenteossa on päällekkäisiä ja limittäisiä osia, legitiimi prosessi voi viedä aikaa. Siksi rohkaisemme kärsivällisyyteen muita ihmisiä ja ryhmiä kohtaan.

Väkivallaton suora toiminta + RisingUp! + elävä tuki uusiutuvalle kulttuurille =

RisingUp! issa kannatetaan buddysysteemiä pienryhmissä, kuulumistentsekkauspuhelinsoittoja kerran kahdessa viikossa, kokouskäytäntöjä, jotka on suunniteltu, jotta kokoukset menisivät hyvin ja tukisivat meitä kokonaisvaltaisesti, uusiutuvan kulttuurin työryhmää ja hyvinvoinnista huolehtivia ihmisiä pienryhmiin. Rohkaisemme myös emotionaaliseen purkuun aktioiden jälkeen. On pienryhmän ja uusiutuvan työryhmän vastuulla järjestää näitä ja varmistaa niiden toteutuminen!

Loppu tästä tekstistä on työkaluja itsestä ja muista huolehtimiseen ja kuinka muodostaa uusiuvaa kulttuuria.

Työkaluja ja käytäntöjä uusiutuvaan kultturiin

Kerro omista tarpeistasi/arvoistasi ilman, että pyydät muilta jotakin, mikä saisi olosi paremmaksi.
Pyydä selkeästi – mutta vaatimatta – täsmällisiä ja konkreettisia toimia, jotka rikastuttaisivat elämääsi.

Meillä kaikilla on työkaluja ja resursseja antamassa tukea eri elämän osa-alueilla. Osa itsestä huolehtimista on sen reflektointia, minkälainen on fyysinen, emotionaalinen ja psyykkinen elämäntilanne meillä on, kun astumme toimintaan. Tehdäksemme tämän, meidän on otettava henkilökohtaisesti vastuuta ja jatkuvasti seurattava itseämme ja hyvinvointiamme. On hyödyllistä huomoida tapojamme:

  • Kuinka paljon tehtäviä otamme hoitaaksemme. Koska perustumme autonomiaan ja holokratiaan, voimme valita osallistumisemme tason.
  • Tunteet, ennakkokäsitykset, halut ja odotukset, joita meillä on – ja kuinka projisoimme niitä tovereihimme
  • Yhteiskunnallinen ehdollistuminen meissä (esimerkiksi koulujärjestelmä) vaikuttaa joskus niin, että meillä on ajatus siitä, että joku muu on aina vastuussa autonomiastamme. (Meillä voi olla negatiivisia assosiaatioita johtoasemissa olevista ihmisistä.) – tämä on hyvä tunnustaa, älä häpeä sitä ja älä anna sen sanella itseäsi.
  • Etuoikeutemme: saamme valita osallistumisestamme suoraan toimintaan tai sen organisointiin. Se itsessään on etuoikeus. Mitä muita etuoikeuksia meillä on liittyen sukupuoleen, taustaamme, luokkaan ja ihonväriimme? Miten kohtaamme ja olemme tiedostavia suhteessa oman maamme väkivaltaiseen historiaan?
  • Opi tuntemaan akilleenkantapääsi – Milloin on vaikeaa? Milloin pelkäät? Silloin tiedät, milloin ja miten voit haastaa itseäsi.
  • Opettele itsevarmuutta sanoa EI ja hidasta KYLLÄ- vastaamista. On helppoa ajautua hetkeen mukaan.
  • Ota rauhassa aikaa miettimiseen. Ei ole kiire! Olet vahvemmalla pohjalla, kun tiedostat, mihin resurssisi riittävät.
  • Älä häpeä, jos olet ottanut liian paljon asioita hoidettaviksi: Sen sijaan kerro jollekulle, että oletit pystyväsi tekemään enemmän ja palauta lupaamasi asia ryhmälle tai pyydä jotakuta muuta tekemään se.

RisingUp! Tarjoaa tämän dokumentin tukeakseen jäseniään toimimaan kestävästi ja tiedostavasti. RisingUp! issa on vastuullisuuden ja sisäisen työskentelyn kulttuuri. Palautteen suhteen rohkaistaan olemaan rakentava.

Palautteen kanssa muutama väkivallattoman vuorovaikutuksen näkökulma voi olla hyödyllinen;

Ilmaistaan oma kokemus minämuodossa ilman kritiikkia tai tuomitsemista – Palautteen vastaanottaminen empaattisesti ilman puolustautumista

Ilmaistaan havaintoja eikä arvioita – Mitä ajattelet kuulevasi toisen sanovan/tekevän vs. Mitä ajattelet toisen henkilön tekojen kertovan hänestä ihmisenä

Tunnistetaan tunteemme suhteessa havaintoihimme ja tarinoihin, jotka aktivoituvat päässämme, kun koemme kyseisiä tunteita.

Eli: “Kun kuulen …, tunnen …, koska tarvitsen/arvostan …, voisitko sinä…?”!

6 Likes