WIKI: Helsingin kapinakonttorin käyttö // Use of the HKI Rebellion Office

English version at the bottom.

Yleistä

Konttori on tarkoitettu vapaasti käytettäväksi kapinatyötilaa tarvitseville. Huomioi käytössäsi konttorin käytännöt (ks. alla). Konttoriin mahtuu noin 12 henkeä alakertaan mukavasti, ja yläkertaan muutama. Tilassa on mikro, kahvinkeitin ja WC. Valitettavasti tila ei ole esteetön.

Konttorin avaaminen

Kun sinun tarvitsee päästä konttorille sisään varaustasi varten (katso varaaminen alla), tarkista ensin onko konttorilla käyttäjiä juuri ennen omaa varaustasi. Mikäli on, sovi avaamisesta edellisen käyttäjän kanssa, laittamalla viestiä hänelle elementissä. Kalenterivarauksessa tulisi näkyä käyttäjän element-tunnus. Näet varaukset cloudista, tai vain luku -versiosta sivulta elokapina.fi/kapinakonttori. Mikäli konttorilla ei ole ketään ennen varaustasi, laita viestiä elementissä käyttäjälle @konttoriavain 24 tuntia ennen sisäänpääsyn tarvetta. Tällöin joku avaimenhaltijoista sopii avaamisesta kanssasi. Huom. niin sanottua “kojoottiavainta” ei ole enää käytössä.

Konttorin varaaminen

Konttorin voi varata cloudin “calendar” välilehdeltä. Varaukset on merkitty “Kapinakonttorin varauskalenteri”. Kirjaudu käyttämällä esimerkiksi Helsingin paikallisryhmän tunnuksia. Tunnuksia voit kysyä tarvittaessa esimerkiksi lähiryhmien tai työryhmien koordinaattoreilta, tai sopia esim. videopuhelusta jonkun kanssa Elementin olohuoneessa. Tunnuksia ei tule antaa eteenpäin ihmisille joita ei ole tavannut vähintään videopuhelussa.

Lähtökohtaisesti konttorin yläkerrassa on aina mahdollisuus hiljaiseen itsenäiseen työskentelyyn ilman varausta. Mikäli tarvitset koko konttorin käyttöön varauksen ajaksi, valitse varauksen väriksi punainen kun luot tapahtuman cloudin kalenteriin.

Merkitse tapahtuman nimeen tilaisuuden kuvaus ja varaajan element-tunnus, esimerkiksi “Yhteisö ja kasvu -työryhmän kokous, @kaisakapina”, jotta varaajaan saadaan tarvittaessa yhteys. Konttorin varaaja on vastuussa konttorin käytäntöjen noudattamisesta varauksen ajan.

Varauksen jälkeen voit päästää seuraavan käyttäjän sisälle. Jos et tunne seuraavaa käyttäjää ennestään, varmistuthan tämän asianmukaisuudesta esimerkiksi kysymällä mistä lähiryhmästä käyttäjä on.

Konttorin käytännöt

  1. Noudatetaan Elokapinan toimintakonsensusta. Tähän sisältyy päihteettömyys.
  2. Pidetään yhdessä tila siistinä, siivoa aina edes vähän. “Jos käytän yhden kupin, tiskaan kaksi”. Jätä tila vähintään yhtä siistiksi kuin se oli tullessasi.
  3. Lauantaihengailuissa hengailuvastaava varmistaa, että tila avataan klo 17.30 ja suljetaan 22-23. Jos on lainattu avain, se jää hengailuvastaavalle.
  4. Mukana pidempään olleet huomioivat uudet.

General information

The office is meant to be freely used for rebellion work. Please note the office policies (see below). About twelve people can fit comfortably downstairs and a few people upstairs. There is a microwave oven, coffee maker, and WC in the space. Unfortunately the space is not accessible.

Opening the office

When you need to enter the office (see Booking below), first check to see if there are any users in the office just before your own booking. If there are, agree on opening with the previous user by sending a message to them on element. The calendar booking should show the user’s element ID. You can see the reservations in the cloud, or in the read-only version at elokapina.fi/kapinakonttori. If there is no one at the office before your reservation, please send a message in element to the user @konttoriavain 24 hours before you need access. In this case, one of the key holders will arrange the opening with you. Note: the so-called “coyote key” is no longer in use.

Booking the office

You can book the office from the “calendar” tab in the cloud. The reservations are marked “Kapinakonttorin varauskalenteri”. Log in using, for example, Helsinki local group credentials. If necessary, you can ask the coordinators of affinity groups or working groups for the credentials, or eg. arrange a video call with someone by asking in the Element Helsinki living room. You should not give your ID to people you have not met at least by video call.

Generally, there is always the possibility of quiet independent work upstairs in the office without a reservation. If you need to use the entire office for a reservation, select red as the reservation color when you create the event in the cloud calendar.

In the event name, include a description of the event and your element ID, for example “Community and Growth Working Group Meeting, @kaisakapina”, so that the person who made the reservation can be contacted if necessary. The booker is responsible for adhering to the office policies for the duration of the booking.

After the reservation, you can let the next user in. If you do not know the next user, please make sure that this is appropriate, for example by asking which affinity group the user is from.

Rebellion Office policies

  • Follow the Elokapina Action Consensus. This includes non-intoxication.
  • Let’s keep the space tidy together, always clean up at least a little. “If I use one cup, I wash two”. Leave the space at least as clean as it was when you arrived.
  • For Saturday hangouts, the hangout responsible will ensure that the room is opened at 5.30pm and closed between 10pm and 11pm. If there is a borrowed key, it will remain with the hangout responsible.
  • Those who have been with us longer will welcome newcomers.
5 Likes