TUTORIAL: Mailtrain | Testikäyttäjän lisääminen

Mailtrain-kampanjaa lähettäessä on hyvä testata, että postit tulevat varmasti perille ja näkyvät ulkoasultaan sähköpostissa juuri kuten niiden halutaankin näkyvän.

Testaamista varten tarvitset Mailtrain-testikäyttäjän ja sähköpostiosoitteen, jonka inboxia pääset itse helposti katsomaan. Tätä varten voit joko käyttää omaa sähköpostiosoitettasi tai luoda erikseen omalle ryhmällesi testitunnukset esim. tunnettuun sähköpostipalveluun kuten protonmailiin, gmailiin jne.

Testikäyttäjän voi lisätä seuraavalla tavalla:

  1. Navigoi välilehdelle Lists

  2. Valitse relevantti spostilista klikkaamalla listan nimeä

  3. Lisää itsesi tai tekemäsi osoitteesi listalle testikäyttäjänä

  • Jos et vielä ole listalla paina oikeasta yläkulmasta nappia Add subscriber täytä tiedot ja muista rastittaa lopussa käyttäjä test useriksi kohdassa Test user?
  • Jos olet jo listalla valitse sähköpostilistasi näkymästä käyttäjän rivin kohdalta oikealta muokkaukuvake. Muokkausnäkymä aukeaa ja voit rastittaa käyttäjän testikäyttäjäksi kohdassa Test user?

Alla animoitu esimerkki:

Huom! Segmentit

Jos sähköpostilistaasi on lisätty lisäksi segmentit (esim. median listat, joissa voi valita paikallislehdistöjä, kuten Helsingin omana segmenttinään) ja haluat lähettää kampanjan vain listan tietylle segmentille, muista lisätä myös testikäyttäjälle tiedot joiden mukaan käyttäjä lajitellaan segmenttiin.

1 Like