TUTORIAL: Ensiaskeleet Elokapinan työryhmiin liittyville | Perehdy materiaaleihin

Miten päästä alkuun?

 1. Katso Elokapinan puhe: Suuntana sukupuutto- ja mitä sille voi tehdä. Osa 1 ja Osa 2.
 2. Lue Elokapinan suunnitelma: XR Campaign Overview (suomennos tulossa).
 3. Lue Elokapinan resepti burnoutin välttämiseksi. Palaa tähän uusiutuvan kulttuurin ylläpitämisen ohjeeseen tarvittaessa.
 4. Lue Elokapinan toimintakonsensus. On ensisijaisen tärkeää, että olet lukenut toimintakonsensuksen ennen kuin osallistut Elokapinan nimissä järjestettyyn kansalaistottelemattomuusaktioon.
 5. Halutessasi voit lukea Elokapinan kootut avainviestit. Avainviestien opettelu voi helpoittaa kampanjointia, jos koet vaikeaksi selittää Elokapinan vaatimuksia omin sanoin. (Suomennos avainviesteistä tulossa.)

Huom. Tätä osiota päivitetään kunhan käännökset valmistuvat.

Oletko kiinnostunut koordinoinnista?

Tutustu seuraaviin materiaaleihin, jos olet kiinnostunut ottamaan koordinaattorin roolin:

Haluatko suunnitella toimintaa?

Lue tämä keskeinen opas: Taide, toiminnot ja logistiikka. Se opastaa sinua suunnittelemaan toimintaa XR-tyyliin. Se tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille työryhmille.

Haluatko suunnitella materiaaleja XR-tyyliin?

Lue XR UK:n tyyliopas, joka opastaa käytettäviä värejä, fontteja ja logoja ja miten. (Jos olet kiinnostunut tekemään tämän ryhmän muiden sitoutuneiden kapinallisten kanssa, ota yhteyttä @ktr-media työryhmään).


How to get started?

 1. Watch The Talk : “Heading for extinction and what to do about it”. This is the standard talk which you can learn to give in your community. (Connect to working group @tr-kontaktointi, if you want to help in giving the talks or give feedback about the contents.)

 2. Read the text document XR Campaign Overview. It includes vital information about our values and working groups.

 3. Read the text document Regenerative Culture and Burn-out Handout NVDA. Return to this document whenever you feel like it.

 4. Read the text document Action Consensus. Make sure you have read it before participating in any act of civil disobedience in the name of XR Finland.

 5. Optional reading XR key messages and demands one pager. Helps with campaigning if you struggle with finding your own arguments.

 6. Introduce yourself to others in the Rebel Introductions. Now you are ready to start working! Congrats!

Interested in coordinating?

Please familiarize yourself with if you are interested in taking a coordinating role:

 1. Briefing for Extinction Rebellion Regional and Local coordinators.
 2. Miki Kashtan’s talks. Collective reflections about power and organizational feedback mechanisms.

Want to plan actions?

Read this key manual Arts, Actions and Logistics. It walks you through planning an action in XR style. It provides useful information for all working groups.

Want to design materials in XR style?

Read this key style guide that walks you through which colors, fonts and logos to use and how. (If you feel interested in doing this with a group of other committed rebels, connect to WG @tr-media.)