TUTORIAL: Elokapinan työryhmät | Organisaatio Sivu 1

Elokapinan työryhmät | Organisaatio Sivu 1

Elokapinan sisäisestä organisaatiosta on saatu palautetta. Sitä on pidetty heikosti läpinäkyvänä ja vaikeana hahmottaa. Tämän tutoriaalin tarkoituksena on infografiikkojen avulla selventää Elokapinan organisaatiota, viestintäalustoja ja sisäisiä viestintätapoja.

Edellinen sivu | Seuraava sivu


Tämän wiki-postauksen tarkoituksena on selventää Elokapinan organisaation toimintamallia.

Kuvateksti: Sekä kansallisella että paikallisella tasolla käytetään työryhmämallia. Jokaisessa työryhmässä on sekä tavallisia jäseniä (pienet ympyrät valkoisten isompien ympyröiden sisällä) että 1-2 koordinaattoria (kuvassa merkitty nuolilla) koon mukaan. Koordinaattoreista vähintään yksi osallistuu koordinaatioryhmän (keskellä) kokouksiin. Koordinaattorien tehtävänä on pitää huolta organisaation kokonaiskuvasta ja toimia yhdyshenkilönä työryhmien välillä.

Työryhmät basessa:
Ryhmät-sivu

Kansallisten työryhmien ja Helsingin työryhmien suhde

Organizational-chart_WG_overlapping_FI

Kuvateksti: Tällä hetkellä Helsingin ja kansallisen tason työryhmät toimivat limittäin. Tämä johtuu siitä, että kaikissa työryhmissä jäseniä ei vielä ole tarpeeksi omien kansallisten työryhmien muodostamiseen. Ajan kanssa työryhmät kuitenkin voivat erkaantua siten, että kansallinen työryhmä eriytyy selvästi muista.

Organizational-chart_WG_media_overlapping_FI

Kuvateksti: mediatyöryhmä toimii tässä kuvassa esimerkkinä kansallisen työryhmän kokoonpanosta tällä hetkellä. Osa jäsenistä kuuluu Helsingin paikallisryhmän mediatyöryhmään ja osa Lahden.

Katso myös ketju:

https://base.extinctionrebellion.fi/t/kansallisen-elokapinan-ja-paikallisryhmien-suhde/107


Edellinen sivu | Seuraava sivu

2 Likes